METTE

HEJ, MIT NAVN ER METTE


Grunden til, at jeg i dag er sansevejleder, hedder Daniel.


Daniel er min søn, og han blev født næsten 3 måneder for tidligt i 2009. Hans tidlige start på livet gav ham store sansemæssige udfordringer. Så store, at han efter et år i særlig dagpleje alligevel måtte passes hjemme.


Vi knoklede med at støtte hans udvikling bedst muligt, men de tiltag, vi igangsatte, havde begrænset virkning, og der var ikke meget hjælp at hente fra kommunens side.


Derfor søgte vi med lys og lygte hjælp andre steder. Til vores store held fandt jeg en motorikvejleder, som kunne hjælpe vores søn. Efter bare 24 timer i træningsprogrammet så vi de første resultater.


Jeg var målløs!


Hvorfor havde ingen fortalt mig om motorisk træning og sanseintegrerende øvelser før?


Lige der tog mit hjerte en beslutning. Jeg ville være motorikvejleder og hjælpe mange flere børn og forældre, som Daniel og jeg selv var blevet hjulpet.


Siden har Daniel fået diagnoserne infantil autisme, ADD og Tourettes syndrom.


Igennem mit arbejde har jeg fundet ud af, at alle børn kan trænes. Uanset om de er gennemsnitlige eller har fysiske eller psykiske handicaps, kan alle børn opnå en højere livskvalitet.


Jeg elsker at bruge sansevejledning til at hjælpe de børn og deres familier hen imod en hverdag med trivsel, udvikling og glæde.

Mette Nejland Frisk fra Sansevejlederen

En legende tilgang til børn hjælper med integrering af reflekser samt normal arousal på sanserne. 

Alle børn har ret til velstimulerede sanser


Ja, det mener jeg faktisk.


Alle børn – uanset forudsætninger, diagnoser eller ej. Vi bevæger os alle alt for lidt i dag. Det går ud over stimuleringen af de primære sanser både hos børn og voksne.


Men hos børn kan det have store konsekvenser. De bliver understimuleret midt i deres udvikling og får derfor ikke den nødvendige sansetræning, så de får det fundament, de har potentiale til. For ikke at stoppe eller forsinke denne udvikling er det vigtigt at sætte så tidligt ind som muligt.


Tidlig indsats er en anden af mine kerneværdier. Derfor ønsker jeg gennem foredrag og den individuelle vejledning at klæde jer forældre så godt på som muligt med basisviden om sanserne, og om hvad I selv kan gøre i hverdagen, for at barnets sanser udvikler sig så positivt som muligt.Nærvær og mavefornemmelse


Jeg ønsker at være 100 % bag alle beslutninger, jeg tager som sansevejleder. Jeg vil have en god mavefornemmelse og grundighed i mødet med det enkelte barn, der kommer hos mig.


Derfor har jeg valgt at være selvstændig sansevejleder.


Mine kerneværdier som sansevejleder og menneske er essentielle. Jeg kører ikke bare test efter test, men skræddersyr altid enhver test og ethvert forløb til netop dit barn.


Jeg udfordrer hele tiden mig selv og tager gerne en omvej, så min læringsproces som sansevejleder også kommer børnene til gode.


At være selvstændig giver mig det nærvær, den fleksibilitet og den arbejdsglæde, der gør, at jeg kan følge mit hjerte og min hjertesag, der er at hjælpe forældre med at hjælpe deres barn til den bedst mulige trivsel.Sansevejlederens kompetencer og erfaringer


Jeg arbejder både med børn og voksne.


Sansemotorisk træning kan man tage fat på i alle stadier af livet, selvom en tidlig indsats er at foretrække for at undgå fejludvikling. Fysiske eller psykiske handicaps er ingen hindring for at komme i gang med træningen.


Jeg har bl.a. erfaring med: 


 • diagnoser som autisme, ADHD/ADD, Tourette syndrom, epilepsi og angst
 • genfejl, kromosomfejl, mental retardering og hjerneskader
 • cerebral parese, hypermobilitet og lav tonus
 • for tidligt fødte børn og senfølger heraf
 • spiseforstyrrelser og spiseproblemer
 • søvnforstyrrelser
 • generelt selvskadende og selvstimulerende adfærd.


Uddannelse og udgivelser


Jeg er uddannet motorikvejleder i 2016 fra Vends natur- og motorikskole.


Jeg har skrevet flere artikler om søvn, spiseforstyrrelser, motorik, autisme og for tidligt fødte. Artiklerne er udgivet af:


 • Dansk Præmatur Forenings blad "Livsbladet"
 • Norsk Præmatur Forenings blad "Prematur Posten"
 • Sundhedsplejerskernes magasin "Far, mor og børn"
 • Foreningen for spiseforstyrrelser i Norges blad "Knappen".


Derudover har jeg medvirket i "Hjernekassen" med Peter Lund Madsen på P1 11. december 2017.

 

Jeg var bestyrelsesmedlem i Dansk Præmatur Forening fra 2017-2021 og derefter et år som suppleant. Jeg arbejder fortsat videre med at være aktiv i en forældregruppe i region Midtjylland.  


Jeg er certificeret i metoden "SOS (Sequential Oral Sensory) - approach to feeding" (level 1). Det betyder, at jeg er uddannet i at hjælpe børn med spiseproblemer eller "kræsenhed". Jeg kan hjælpe dit barn og din familie, hvis I oplever uro og konflikter ved spisebordet. Er dit barn småtspisende, under- eller overvægtig, sondeernæret eller selektiv spiser? Ja så er der hjælp at hente igennem en legende tilgang med spisetræning og en udvikling inden for dit barns nærmeste komfortzone. Hvad er en sanse- og motorikvejleder?


En sanse- og motorikvejleder er uddannet til at teste og træne børn og voksne med sansemotoriske og/eller kropslige problemer.


Sanse- og motorikvejlederen kan hjælpe alle børn og voksne ved at give dem mulighed for at udvikle sig kropsligt, sansemotorisk, socialt og sprogligt gennem leg. 

"Alle børn kan trænes til at opnå en højere livskvalitet, uanset om dit barn er neurotypisk, har diagnoser eller handicaps"

 

 

Mette Nejland Frisk, Sansevejlederen

Kontakt mig

 
 
 
 

Følg mig på Instagram og Facebook


Bliv endnu klogere på dit barns sansemotorik – i dit feed på Facebook og Instagram


På Facebook får du et indblik i, hvordan de forskellige sanser og reflekser påvirker hele barnets trivsel, udvikling og glæde. Jeg deler også den seneste forskning inden for feltet og fortæller historierne om de børn, jeg allerede har hjulpet.


Er du på Instagram, kan du i små videobidder høre om de sansemæssige udfordringer, børn og deres familier typisk tumler med.


317284178794582 317284178794582