SANSEVEJLEDNING
Mette Nejland Frisk fra Sansevejlederen

HVAD ER SANSEVEJLEDNING? 

Sansevejledning har til formål at hjælpe dit barn med at opnå en normal arousal i hjernen, således at barnet får tilpas med indtryk i løbet af dagen. Både en under- og overstimuleret hjerne kan påvirke dit barns trivsel på alle områder i livet.


Har dit barn udfordringer med arousal, ser jeg ofte, at barnet heller ikke har fået integreret alle dets spædbarnsreflekser. Er disse ikke integreret, kan det nemlig skabe store udfordringer og mistrivsel for barnet.


Sansemotorisk træning handler ikke kun om grovmotorisk udvikling. Faktisk er nogle af de største udfordringer for børnene manglende evne til at kunne mærke sig selv og sine egne behov. Når barnet bliver bedre til at mærke sig selv, ser man ofte bedring på alle områder i barnets liv – ikke kun på et specifikt område. 


Sansemotorisk træning er leg og hyggeligt samvær. 

Sansevejledning kan hjælpe alle børn

HVEM KAN SANSEVEJLEDNING HJÆLPE? 

  • helt gennemsnitlige børn, som er udfordret af søvn, tøj der driller, koncentration, uro, renlighed med mere. 


  • diagnoser som autisme, ADHD/ADD, Tourettes syndrom, epilepsi og angst


  • genfejl, kromosomfejl, mental retardering og hjerneskader


  • cerebral parese, hypermobilitet og lav tonus


  • for tidligt fødte børn og senfølger heraf


  • spiseforstyrrelser og spiseproblemer


  • søvnforstyrrelser


  • generelt selvskadende og selvstimulerende adfærd.

FÅR MIT BARN DET BEDRE?

Det er afgørende for et godt sansemotorisk forløb, at forældrene får trænet hver eneste dag med barnet. Jo mere træning, jo bedre og hurtigere resultater. 


Hvert barn er forskelligt. Derfor kan jeg ikke på forhånd sige, hvornår barnet er færdigtrænet. Det vil afhænge af barnets udfordringer fra start, forældrenes indsats, og om der evt. er diagnoser eller andre handicaps, som forstyrrer. 


Jeg har en meget stor succesrate med mine forløb. Stort set alle familier ser en form for bedring i barnets livskvalitet, hvis de træner som anbefalet. 

Mette Nejland Frisk fra Sansevejlederen
Mette Nejland Frisk fra Sansevejlederen

HVORDAN FOREGÅR ET FORLØB?

Et sansemotorisk afklaringsforløb strækker sig over 3 måneder. 


Den første kontakt sker over telefon eller mail. Her afklarer vi, om jeg mener at kunne hjælpe dit barn, og aftaler sammen en opstartsdato. 


Første møde varer 1,5 time. Her vil jeg teste dit barn igennem leg, fortælle dig, hvorfor I skal træne derhjemme, og give jer et træningsprogram. 


Andet møde varer 45 minutter og ligger ca. tre-fire uger efter første møde. Her taler vi om, hvad der er gået godt, og hvad der har været svært. Vi justerer måske programmet, så I får størst mulig succes med forløbet.


Tredje møde varer 45-60 minutter. Vi taler om resultaterne af træningen, laver en status på barnet, og afgør, om vi skal følge op på barnet herfra.


SÅDAN SER KLINIKKEN UD

Sansevejlederen holder til ved fjorden i Horsens.


I et hus med udsigt over vandet finder du klinikken. Kommer du før din aftale, eller trænger dit barn til et pusterum i naturen efter besøget, så planlæg en dejlig gåtur ved stranden eller på lystbådehavnen. 


Når du ankommer til Sansevejlederen, kommer du ind i entréen, hvorfra der er adgang til et badeværelse og klinikken. På badeværelset kan dit barn skifte tøj, og når I er klar, kan I indtage klinikken. 


Klinikken er sparsomt indrettet med vilje. Der er madrasser til fri leg, bolde og briks. Der er ikke noget på væggene for at undgå unødig overstimulering af dit barn. Alle mine redskaber og legetøj er i mit store skab med låger for. Det bliver taget frem, som vi har brug for det. 


Kigger dit barn ud ad vinduerne i klinikken, vil det kunne følge med i trafikken udenfor. Om sommeren kører robotplæneklipperen måske forbi. Det plejer at være et hit at holde øje med aktiviteterne derude. Jeg bruger det som en måde at komme i kontakt med dit barn på. Min test kan sagtens foregå foran vinduet, uden at dit barn lægger mærker til det.

317284178794582 317284178794582