SANSEMOTORISK FORLØB

Sansemotorisk afklaringsforløb

ER DU KLAR TIL AT FÅ DIT BARN I BEDRE TRIVSEL? Der kan være flere årsager til at lade dit barn indgå i et sansemotorisk behandlingsforløb hos mig, men generelt er der problemer med barnets trivsel. 


Et afklaringsforløb strækker sig over ca. 3 måneder og skal være afviklet inden for 5 måneder fra testdato for at være inkluderet i prisen:


  • Den første kontakt mellem forældre og mig sker på mail eller telefon. Her kan I fortælle kort om barnets udfordringer, og vi aftaler en dato for første besøg.

 

  • Efterfølgende sender jeg en informationsmail til jer. I mailen er vedlagt faktura samt et spørgeskema om barnet, som I skal udfylde og fremsende, før I kommer første gang. Jeg vil meget gerne have spørgeskemaet senest 2 uger før, så jeg har tid til at sætte mig ind i barnets historie. Har du svært ved at udfylde spørgeskemaet, så ring til mig – så tager vi en snak.

 

  • Når I kommer første gang, vil jeg starte med at lege med barnet, når det har set sig om og føler sig trygt. Igennem legen tester jeg samtidig barnets sansemotorik, så dets bevægelser bliver så naturlige som muligt. Til sidst taler vi sammen om mine observationer koblet med barnets historie, og vi sammensætter et træningsprogram til den daglige træning derhjemme. Træningsprogrammet sender jeg også på mail. De bedste betingelser for barnets sansemotoriske udvikling er 30-40 minutters daglig træning derhjemme. Det første møde varer ca. 1,5 time.

 

  • 3-4 uger efter at I begynder barnets træning, mødes vi igen. Her taler vi om det nemme og det svære ved træningen. Hvor har I set fremskridt, og hvor er barnet særligt udfordret i den daglige træning og i hverdagen generelt? Jeg svarer på jeres spørgsmål, og vi finjusterer det daglige træningsprogram til barnets individuelle behov. Mødet varer ca. 45 minutter.

 

  • Ca. 3 måneder efter træningsstart mødes vi for sidste gang. Her taler vi om fremskridt og udvikling hos barnet i den tid, I har været i gang med den daglige træning. Vi tilpasser træningsprogrammet endnu en gang, så barnet kan støttes og føres videre i sin nuværende udvikling på den bedste måde. Har barnet behov for det, kan vi her ved sidste møde aftale, at jeg følger jer endnu længere på vej ved 1-2 ekstra besøg hos mig. Mødet varer 45-60 minutter.

 

Efter vores forløb sammen har I med stor sandsynlighed oplevet en del fremskridt. Men der er mulighed for, at barnet kan nå meget længere i sin udvikling ved fortsat træning. Det er ikke til at sige, hvor længe barnet vil have udbytte af at træne dagligt. Det kommer helt an på barnets udfordringer, og hvor vedvarende og solid den daglige træning derhjemme er blevet. Det er dog som regel min anbefaling, at I kommer igen flere gange efter vores første forløb sammen, så vi i fællesskab kan bygge de helt rigtige trappetrin til barnets fortsatte motoriske udvikling.

 

Forløbet hos mig rummer 3 møder, en grundmotorisk test, referater og et dagligt træningsprogram. Det hele bliver sendt til jer på mail, så I har det på skrift. Undervejs må I ringe og skrive til mig, så jeg løbende kan give jer den bedste vejledning.

Samlet pris: 3.999 kr.


Ud over ovenstående kan du tilkøbe en rapport til 1599 kr. Rapporten er en beskrivelse af mine testresultater, dvs. dit barns sansemæssige udfordringer. En rapport kan være relevant i de tilfælde, hvor man har brug for at videregive en status på barnet f.eks. til dagpleje, institution, skole, PPR, psykiatrien eller læge. Rapporten laves umiddelbart efter første besøg, og jeg afsætter tid i min kalender til at lave den.


Efterfølgende får I konsultationer hos mig til 799 kr. pr. gang. 


317284178794582 317284178794582