KONCENTRATION

HAR DIT BARN SVÆRT VED AT KONCENTRERE SIG?Det kan kræve meget af dit barn at koncentrere sig. Koncentration er benhårdt arbejde, og der er lavet undersøgelser, der peger på, at vores evne til at koncentrere os er blevet væsentligt dårligere igennem de seneste 10-20 år. Hvad betyder det egentlig at kunne koncentrere sig? Det er evnen til at lave det, nogle kalder for "deep work", dvs. at kunne fordybe sig i et emne uden forstyrrelser. I den verden, vi lever i i dag, er der forstyrrelser hele tiden. Vores børn er derfor mere på overarbejde, når de skal fokusere på et emne, end vi var, da vi var børn.


Det bliver især svært at fordybe sig, hvis det er et emne eller en opgave, som ikke har vores interesse. Hos børn kunne dette være lektier. Har dit barn en forhøjet arousal, dvs. at det tager alle sanseindtryk ind, så bliver det bombarderet med stimuli, alt imens det skal fordybe sig i et emne, som virker uinteressant for barnet, og som det måske også har svært ved at se meningen med. Stimuli derhjemme, der kan forstyrre, er alle de dagligdagsting, som personer uden forhøjet arousal sorterer fra.


Det kan f.eks. være:

  • vaskemaskinen
  • opvaskemaskinen
  • mor, der taler i telefon
  • en telefon, der har notifikationer på, så der ofte er summen eller vibreren
  • søskende, der leger i baggrunden
  • et tv, der kører
  • biler, der kommer forbi uden for huset
  • fuglene, der sidder i træet uden for vinduet og pipper.


Summen af dette kan gøre det utrolig svært for dit barn at koncentrere sig.


Igennem sansemotorisk træning arbejder vi med dit barns forhøjede arousal, således at det nemmere kan sortere irrelevante stimuli fra og dermed bedre koncentrere sig. Der kan også være flere reflekser hos dit barn, som ikke er fuldt integreret endnu, hvilket kan lede til mangel på koncentration. Vi er derfor nødt til at se på hele dit barn sammen. Nogle børn har så svært ved at koncentrere sig, at der kan være mere på spil. Det kunne f.eks. være ADHD/ADD eller tics. 

317284178794582 317284178794582