METTE

KONTAKT: 

Mobil 21835080 man-fre 9-13

Mette@sansevejlederen.dk


Sansevejlederen ApS

Sølundsgade 47, 8700 Horsens

CVR 38764179

HVEM ER JEG? 


Hvem er sansevejlederen Mette:

Når børn ikke trives, brænder jeg for at hjælpe dem til en højere livskvalitet.

Når dit barn har det svært, og du ikke møder forståelse i sundhedssystemet, institutioner eller skole, vil jeg gerne give dig min hånd at holde i. Sammen ser vi på dit barn fra alle vinkler, vi laver en plan, og jeg viser dig, hvordan du kan støtte og videreføre den udvikling, dit barn er i, så hele jeres familie får mere livskvalitet i hverdagen. Selv de mindste skridt fremad kan være rigtig vigtige, og jeg hjælper dig med at spotte dem, så du kan få ro i maven over, at det går den rigtige vej.


Dit barn skal ses, høres og mødes lige præcis, hvor det er lige nu. Det er en af mine allervigtigste kerneværdier. Jeg kører ikke bare test efter test men skræddersyr altid enhver test og ethvert forløb til netop dit barn. Hvis barnet har brug for billeder af mit sted eller en fortælling om, hvad det kan forvente for at forberede sig på besøget, vil jeg hjertens gerne klæde jer bedst muligt på, så vi starter trygt og godt.


Alle børn har ret til velstimulerede sanser

Ja, det mener jeg faktisk. Alle børn - uanset forudsætninger, diagnoser eller ej. Vi bevæger os alle alt for lidt i dag. Det går ud over stimuleringen af de primære sanser både hos børn og voksne. Men hos børn kan det have store konsekvenser, da de bliver understimuleret midt i deres udvikling og derfor ikke får den nødvendige sansetræning, så de får det fundament, de har potentiale til. For ikke at stoppe eller forsinke denne udvikling er det vigtigt at sætte så tidligt ind som muligt. Min anden kerneværdi er tidlig indsats, og derfor ønsker jeg gennem holdtræning, foredrag og den individuelle vejledning at klæde jer forældre så godt på som muligt med basisviden om sanserne, og om hvad I selv kan gøre i hverdagen, for at barnets sanser udvikler sig så positivt som muligt.Selvstændig sansevejleder

Jeg ønsker at være 100% bag alle beslutninger, jeg tager som sansevejleder. Jeg vil have en god mavefornemmelse og grundighed omkring mødet med det enkelte barn, der kommer hos mig. Derfor har jeg valgt at være selvstændig sansevejleder. Jeg udfordrer hele tiden mig selv og tager gerne en omvej, for at også min læringsproces som sansevejleder kan komme børnene til gode. At være selvstændig giver mig det nærvær, den fleksibilitet og arbejdsglæde, der gør, at jeg kan følge mit hjerte og min hjertesag, der er at hjælpe forældre med at hjælpe deres barn til den bedst mulige trivsel.Kompetenceområder

Jeg arbejder både med børn og voksne. Sansemotorisk træning kan man tage fat på i alle stadier af livet, selvom en tidlig indsats er at foretrække for at undgå fejludvikling. Fysiske eller psykiske handicaps er ingen hindring for at komme i gang med træningen. Jeg har bl.a. erfaring med: 

 • Autisme
 • ADHD
 • Genfejl
 • Kromosonfejl
 • Mental retardering
 • Cerebral parese
 • Hjerneskader
 • Epilepsi 
 • Angst
 • For tidligt fødte børn
 • Selvskadende adfærd
 • Hypermobilitet og lav tonus
 • Spiseforstyrrelser og spiseproblemer
 • Søvnproblemer
 • Sensitivitet/overstimulering


Jeg har skrevet flere artikler omkring søvn, spiseforstyrrelser, motorik, autisme og for tidligt fødte. Artiklerne er udgivet af:

 • Dansk Præmatur Forenings blad "Livsbladet"
 • Norsk Præmatur Forenings blad "Prematur Posten"
 • Sundhedsplejerskernes magasin "Far, mor og børn"
 • Foreningen for spiseforstyrrelser i Norges blad "Knappen"


Derudover har jeg medvirket i "Hjernekassen" med Peter Lund Madsen på P1 11. december 2017.

 

Jeg er bestyrelsesmedlem i Dansk Præmatur Forening.


Jeg er certificeret i metoden "SOS (Sequential Oral Sensory) - approach to feeding" (level 1). Det betyder, at jeg er uddannet i at hjælpe børn med spiseproblemer eller "kræsenhed". Jeg kan hjælpe dit barn og din familie, hvis I oplever uro og konflikter ved spisebordet. Er dit barn småtspisende, under- eller overvægtig, sondeernæret eller selektiv spiser? Ja, så er der hjælp at hente igennem en legende tilgang med spisetræning og en udvikling indenfor dit barns nærmeste komfortzone. Hvem er Mette udover at være sansevejleder?:

Grunden til, at jeg i dag er sansevejleder, hedder Daniel. Daniel er min søn, og han blev født næsten 3 måneder for tidligt i 2009. Hans tidlige start på livet gav ham store sansemæssige udfordringer. Så store at han efter et år i særlig dagpleje alligevel måtte passes derhjemme. Vi knoklede med at støtte hans udvikling bedst muligt, men de tiltag, vi igangsatte, havde begrænset virkning, og der var ikke meget hjælp at hente fra kommunens side. Derfor søgte vi med lys og lygte hjælp andre steder, og til vores store held fandt jeg en motorikvejleder, som kunne hjælpe vores søn. Efter bare 24 timer i træningsprogrammet så vi de første resultater. Jeg var målløs! Hvorfor havde ingen fortalt mig om motorisk træning og sanseintegrerende øvelser før? Lige der tog mit hjerte den beslutning, at jeg ville være motorikvejleder og hjælpe mange flere børn og forældre, som Daniel og jeg selv var blevet hjulpet.


Siden har Daniel fået diagnoserne infantil autisme og Tourettes syndrom. Igennem mit arbejde har jeg nu fundet ud af, at alle børn kan trænes. Uanset om de er gennemsnitlige eller har fysiske eller psykiske handicaps, kan alle børn opnå en højere livskvalitet.Hvad er en sanse- og motorikvejleder? 

En sanse- og motorikvejleder er uddannet til at kunne teste og træne børn og voksne med sansemotoriske og/eller kropslige problemer. Sanse- og motorikvejlederen kan hjælpe alle børn og voksne med at give dem mulighed for at udvikle sig kropsligt, sansemotorisk, socialt og sprogligt gennem leg. Velkommen til Sansevejlederens klinik

Har dit barn det bedst med at blive forberedt visuelt? Her er nogle billeder af min klinik for bedst mulig støtte til dit barn. Ønsker du yderligere støtte, tilbyder jeg også et støtteskema som forklaring på, hvad der præcist skal ske, når I besøger klinikken. Cleaner, 4578 Marmora Road, Glasgow D04 89GR

Call: 1-800-700-6200

Email: mail@demolink.org