DEN TONISKE LABYRINTREFLEKS

KONTAKT: 

Mobil 21835080 man-fre 9-13

Mette@sansevejlederen.dk


Sansevejlederen ApS

Sølundsgade 47, 8700 Horsens

CVR 38764179

Den toniske labyrintrefleks (TLR)


Den toniske labyrintrefleks arbejder sammen med andre reflekser, som f.eks. hovedrejsningsrefleksen og Landauer refleksen, omkring hovedets justeringer, og er med til at skabe fundamentet for balance, øjenbevægelser, auditiv behandling, muskeltonus med mere. 


Den toniske labyrintrefleks kan ses på flere måder. 


 • Barnet som ligger på maven laver en bøjning (fleksion) i kroppen. Har barnet hovedet opad vil der også sker en bøjning i kroppen. 
 • Barnet som ligger på ryggen laver et stræk (ekstension) i kroppen. Hænger barnet med hovedet nedad, vil der ligeledes ske et stræk i kroppen, og barnet danner en bue med hovedet bagover.


TLR bliver integreret omkring 3-4 måneders alderen. Ekstension i rygliggende integreres ca. en måned efter fleksion maveliggende er integreret. TLR integreres ca. ved 6 måneders alderen, når baret har hovedet opad eller nedad. Som motorikvejleder tester jeg babyer og mindre børn ved at se efter deres hovedløft i maveliggende, kranløft i rygliggende, og så får de også vendt bunden i vejret, så de hænger med hovedet nedad. Hos større børn testes de i mere alderssvarende øvelser. Når jeg tester, ser jeg efter de små nuancer som styrke, kvalitet og tonus. 


Integreres den toniske labyrintrefleks ikke som forventet hos barnet, kan det skabe flere udviklingsmæssige problemer. Ofte ses der problemer med køresyge, svimmelhed og angst for højder. Barnet bliver oftere træt og vil søge aktiviter, hvor de kan sidde eller ligge ned. Ofte ses der, at barnet sidder i W position med benene. Derudover kan der være problemer med at krydse midterlinjen, som kan ses i kravl, gang og løb. Se større børn falder sammen i overkroppen, er duknakket og har svært ved at holde deres hovede oppe. Ofte bryder børnene sig ikke om at dyrke sport. 


Symptomer på en aktiv TLR fleksion: 


 • Svært ved at holde hovedet oppe - det falder ofte fremad eller til siden.
 • Svage nakkemuskler
 • Falder sammen i kroppen
 • Lav muskeltonus eller hypermobilitet
 • Problemer med at løfte armene
 • Problemer med øjenmuskler, ofte skeløjet
 • Balance problemer, især når de kigger nedad


Symptomer på en aktiv TLR ekstension: 


 • Stramme muskler
 • En tendens til at gå på tæer
 • Balance problemer, især når de kigger opad
 • Koordinationsproblemer


Bliver TLR ikke integreret i barndommen forhindrer det integrering af andre reflekser i refleksrækken. 

Hos voksne som har integreret refleksen i barndommen, kan refleksen blive genaktiveret, hvis de har været udsat for et traume i halsen, hovedet eller ryggen. Symptomerne vil være balanceproblemer og smerte i nakken. 


TLR er ofte aktiv hos børn med ADHD og især ADD, da de børn ofte har lav muskeltonus og en dårlig holdning pga. en aktiv TLR fleksion. Jeg har hentet inspiration fra følgende bøger og websites: 


The Symphony of reflexes, Bonnie L. Brandes, 2015 Quantum Reflex Integration Inc.


Last child in the woods, Richard Louv, 2005, Algonquin Books of Chapel Hill


The Rhythmic Movement Method, Harald Blomberg, 2015, Lulu publishing services


Sanseintegration hos børn, A. Jean Ayres, 2007, Hans Reitzel


Grundmotorik, Anne Brodersen & Bente Pedersen, 2004, Forfatterforlaget


Brug din krop, Anne Brodersen & Bente Pedersen, 2011, Forfatterforlaget


Teorien bag børns bevægelse, Bente Pedersen, 2001, Dafolo forlag


Integrated Learning Strategies, ilslearningcorner.com


Star Institute, spdstar.org

Cleaner, 4578 Marmora Road, Glasgow D04 89GR

Call: 1-800-700-6200

Email: mail@demolink.org