ATNR

KONTAKT: 

Mobil 21835080 man-fre 9-13

Mette@sansevejlederen.dk


Sansevejlederen ApS

Sølundsgade 47, 8700 Horsens

CVR 38764179

Den asymmetriske toniske halsrefleks (ATNR)


ATNR opstår ca. 18 uger henne i fosterstadiet, er til stede ved fødslen og bør integreres senest seks måneder efter fødslen. Refleksen aktiveres, når hovedet drejes mod venstre eller højre, mens babyen ligger på ryggen. Drejning af hovedet får armen og benet på den ene side til at strække sig, mens lemmerne på den modsatte side bøjes. Hvis hovedet drejer mod højre, strækker højre arm og ben sig automatisk, mens venstre arm og ben begge bøjes. Denne refleks er vigtig under fødselsprocessen, da den får det nyfødte barn til at bevæge sine arme og ben for at hjælpe med at passere ned ad fødselskanalen.

En ikke integreret ATNR kan have stor indflydelse på et barns fysiske, kognitive, sociale og følelsesmæssige udvikling og således påvirke deres evne til at fungere godt i skolen. Den tilbageholdte refleks vil fortsætte med at påvirke kroppens bevægelse hver gang hovedet drejes og vil have fysiske påvirkninger, der påvirker alle andre områder.


Nogle tegn på, at ATNR muligvis ikke er integreret ved det lille barn:

 • At babyen ikke rækker hænderne ind på midten af deres krop og krydser midterlinjen.
 • At barnet har svært ved at følge en genstand rundt 
 • At barnet har svært ved at rulle om på maven


Nogle tegn på, at ATNR muligvis ikke er integreret ved det større barn:

 • Svært ved at krydse midtlinjen
 • Berørt balance når hovedet drejes til siden
 • Barnet har det svært med at lære at cykle
 • Barnet kan have dårlig hånd-øje koordination som f.eks. gør det svært at gribe og kaste bolde
 • Barnet har ofte dårlig håndskrift
 • Barnet kan være ordblind og/eller have læse og staveproblemer
 • Barnet har det svært med matematik
 • Barnet har svært ved at lytte og være opmærksom
 • Barnet har svært ved at svømme
 • Barnet kan være følelsesmæssigt umoden for deres alder


ATNR kan integreres senere i livet. Det kræver at fundamentet er i orden først, dvs. arousal og de primære sanser. 
Jeg har hentet inspiration fra følgende bøger og websites: 


The Symphony of reflexes, Bonnie L. Brandes, 2015 Quantum Reflex Integration Inc.


Last child in the woods, Richard Louv, 2005, Algonquin Books of Chapel Hill


The Rhythmic Movement Method, Harald Blomberg, 2015, Lulu publishing services


Sanseintegration hos børn, A. Jean Ayres, 2007, Hans Reitzel


Grundmotorik, Anne Brodersen & Bente Pedersen, 2004, Forfatterforlaget


Brug din krop, Anne Brodersen & Bente Pedersen, 2011, Forfatterforlaget


Teorien bag børns bevægelse, Bente Pedersen, 2001, Dafolo forlag


Integrated Learning Strategies, ilslearningcorner.com


Star Institute, spdstar.org

Cleaner, 4578 Marmora Road, Glasgow D04 89GR

Call: 1-800-700-6200

Email: mail@demolink.org